Slide 1 Home - copy
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Image is not available

Phân phối, kinh doanh thiết bị vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm, kính thuốc, kính mắt

Slide 1 Home
SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Image is not available

Sản xuất dịch lọc thận và vật tư y tế tiêu hao

Slide 1 Home - copy
GIẢI PHÁP CNTT Y TẾ
Image is not available

Cung cấp các giải pháp CNTT y tế, cho thuê hạ tầng CNTT phục vụ ngành y tế

Heading layer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

previous arrow
next arrow

Hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Telsa

Hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Telsa Model: Magnetom avanto Hãng sản xuất: Siemens Heathcare Sector Xuất xứ: CHLB Đức.

Mô tả chi tiết

Hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Telsa

Model: Magnetom avanto

Hãng sản xuất: Siemens Heathcare Sector

Xuất xứ: CHLB Đức.

Sản phẩm liên quan